REDAKSİYA HEYƏTİ:

 

 Həmredaktorlar: BDU "Hüquq" fakültəsinin dekanı, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Ə.İ.Əliyev; BDU "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor A.M.Məhərrəmov

 

 

Redaksiya Heyətinin Sədri: BDU "Beynəlxalq ümumi hüquq" kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru R.F.Məmmədov

 

Məsul katib: BDU Hüquq fakültəsi nəzdində Hüquq klinikasının rəhbəri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent T.İ.Hüseynov

 

Redaksiya Heyətinin üzvləri: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət komitəsinin sədri, akademik, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor Z.Ə.Səmədzadə; BDU "Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi" kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor M.F.Məlikova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad üzrə elmlər doktoru Ə.X.Nuriyev; İ.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti "Beynəlxalq hüquq" kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor L.A.Aleksidze; Almaniya Vürzburq Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru E.Paxe; Almaniyanın Yena Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru Q.İ.Xubua; Viardina Avropa Universitetinin (Almaniya, Frankfurt/Oder) Polşa və Avropa xüsusi hüququ və müqayisəli hüquq kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor A.Vudarski; Ukrayna MEA-nın həqiqi üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor O.V.Zayçuk; Ukrayna MEA-nın müxbir üzvü, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor V.N.Denisov; Rusiya Federasiyasının Əməkdar hüquqşünası, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor R.M.Valeyev; Kazan Dövlət Universiteti "Beynəlxalq və Avropa hüququ" kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor A.İ.Abdullin; Ukrayna Dövlət Vergi Xidməti Milli Akademiyasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru L.D.Timçenko; Krakov Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru A.A.Merejko; Ukraynanın Əməkdar Təhsil işçisi, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor T.A.Proçenko; Ukrayna Milli Aviasiya Akademiyası Hüquq İnstitutunun direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor İ.N.Sopilko; Moskva Dövlət Universiteti "Siyasi iqtisad" kafedrasının professoru, iqtisad üzrə elmlər doktoru K.A.Xubiyev; Ukrayna Milli Aviasiya Akademiyasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru A.C.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru, iqtisad üzrə elmlər doktoru R.Ə.Nəbiyev; BDU "Dünya iqtisadiyyatı" kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə elmlər doktoru H.B.Rüstəmbəyov; BDU "Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrasının müdiri, siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru, professor H.K.Hüseynova; BDU "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor A.N.Abbasbəyli; Milli Aviasiya Akademiyası "Hüquqşünaslıq" kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmləri doktoru, professor İ.O.Quliyev; BDU "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının professoru, siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru R.M.Sevdimalıyev; Rusiya Federasiyasının Əməkdar hüquqşünası, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor D.Y.Şapsuqov; hüquq üzrə elmlər doktoru, professor A.A.Məhərrəmov; BDU "Beynəlxalq ümumi hüquq" kafedrasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru Ə.İ.Sadıqov